You can return the signed application by mail or scanned via the OY Elspecta-AB's Ekstranet service. Please return the appendixes only in digital form.

Hakemuslomake voidaan toimittaa joko paperimuodossa allekirjoitettuna tai skannattuna OY Elspecta-AB Ekstranet-palvelun kautta. Hakemuksen liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa.


Fire testing request form/Palotestauspyyntölomake
OIML testing request form/OIML-testauspyyntölomake
IECEx application form/IECEx-hakulomake
ATEX application form/ATEX-hakulomake
General EU testing application form/Yleinen EU-testaushakemuslomake
Quality Assurance application form/Laadunvarmistushakemus
Medical product testing application form/Lääketieteellisten tuotteiden testaushakemus