Määritelmä:
EY-tyyppitarkastusta suorittavan ilmoitetun laitoksen antama asiakirja, jossa se todistaa, että tarkasteltavana oleva tuotenäyte on siihen sovellettavien säännösten mukainen.
Todistus on toimitettava hakijalle, toisin sanoen valmistajalle tai sen yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle, ja se ilmoittaa tutkimuksen päätelmät, ilmoittaa mahdolliset edellytykset, joihin se voi kuulua, ja niiden mukana on oltava tarvittavat kuvaukset ja piirustukset. hyväksytyn esimerkin tunnistaminen.
Direktiivit, jotka ELSPECTA-AB voi antaa tyyppitarkastustodistuksen:

Direktiivi 2014/33 / EU - hissit ja hissien turvakomponentit
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33 / EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, hissien ja hissien turvalaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta \ t
Sisällys
Tätä direktiiviä sovelletaan hisseihin, jotka palvelevat pysyvästi rakennuksia ja rakennuksia sekä tällaisissa hisseissä käytettyjä turvakomponentteja. Turvakomponenttien valmistajilla ja hissin asentajalla on velvollisuus arvioida vaarat tunnistaakseen kaikki niiden tuotteisiin sovellettavat vaarat; niiden on suunniteltava ja rakennettava ne arvioinnin perusteella. Valmistajan on toimitettava hissin ja sen osien tekniset asiakirjat. Turvallisilla tuotteilla on oltava CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä ja vapaasti liikkuvat EU: n markkinoilla, kun vaarallisia tuotteita ei saa tuoda maahan.
Direktiivissä vahvistetaan valmistajien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely ja säännöt, jotka koskevat vastuussa olevia kansallisia viranomaisia ​​hissien ja komponenttien markkinoille pääsyn valvonnassa.
liitteet
Liite I: Olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset
Liite II: A. Hissien turvakomponenttien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö / B. Hissien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö
Liite III: Luettelo hissien turvalaitteista
Liite IV: hissien ja hissien turvalaitteiden EU-tyyppitarkastus
Liite V: Hissien lopullinen tarkastus
Liite VI: Vaatimustenmukaisuus, joka perustuu hissien turvakomponenttien tuotteiden laadunvarmistukseen
Liite VII: Hissien turvakomponenttien täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus
Liite VIII: Hissien yksikkötarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus
Liite IX: Vaatimustenmukaisuus hissien turvakomponenttien pistokokein
Liite X: Tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus
Liite XI: Täydentävään laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus sekä hissien suunnittelutarkastus
Liite XII: Vaatimustenmukaisuus hissien tuotannon laadunvarmistukseen perustuen
Liite XIII: Kumottu direktiivi ja luettelo peräkkäisistä muutoksista / Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamispäivämäärät
Liite XIV: Vastaavuustaulukko (direktiivillä 95/16 / EY)

ISO 22241-2 Dieselmoottorit – NOx-pelkistävä aine AUS 32 – Osa 2: Testausmenetelmät

Laboratoriomme tarjoaa testaus- ja vaatimustenmukaisuuspalveluita ISO 22241-2 -standardin puitteissa. Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) kehittämä tämä ISO 22241 -standardin osa määrittelee testimenetelmät NOx-pelkistysaineen AUS 22241 (vesipitoinen urealiuos) laadun ja kemiallisten ominaisuuksien määrittämiseksi standardissa ISO 1-32 määritellyn mukaisesti.

Tässä liitteessä määritelty näytteenottomenetelmä koskee jokaista AUS 32 -näytettä koko toimitusketjun ajan sen jälkeen, kun ajoneuvot on lähetetty valmistajan toimipisteestä AUS 32 -säiliöihin.

Standardissa ISO 1-32 määritellyt AUS 22241 -laatuominaisuuksien rajat ovat edustavia analyysituloksia, jotka voidaan saada vain, jos näyte suojataan kaikilta kontaminaatioilta ennen analyysiä. Tästä syystä näytteenottoon tulee käyttää sopivia pulloja, jotka eivät saastu näytettä etenkään hivenainepitoisuuden suhteen.

Mahdolliset epäpuhtaudet

Näytteenoton aikana vieraat aineet voivat saastuttaa näytteen. Realistisissa olosuhteissa seuraavat saastumislähteet aiheuttaisivat suuren vaaran:

    Näytepullojen valmistukseen käytettyjen prosessiapuaineiden jäämät;
    Tyhjiin pulloihin kerääntyneet epäpuhtaudet niiden tyhjän varastoinnin aikana;
    Ilmassa olevat epäpuhtaudet näytteenoton aikana, eli pöly tai mikä tahansa vieras aine ympäristössä;
    Puhdistusainejäämät, joita on käytetty myös näytteenottolaitteiden ja pullojen puhdistukseen;
    Polttoaine.

Tässä ISO 22241-2 -testimenetelmässä käytetään 1000 ml:n leveäkaulaisia ​​pulloja. Sopivia materiaaleja näihin pulloihin ovat korkeatiheyspolyeteeni (HDPE), korkeatiheyspolypropeeni (HDPP), polyvinylideenifluoridi (PVDF) ja perfluorialkoksialkaani (PFA). Ennen ensimmäistä käyttöä AUS 32:n kanssa pullot tulee puhdistaa ja lopuksi huuhdella deionisoidulla vedellä ja sitten AUS 32:lla.

Lukittu leveäkaulainen pullo tulee avata ja asettaa puhtaalle pinnalle korkki alaspäin. Näytteenottoletkun huuhtelun jälkeen pullo täytetään kokonaan AUS 32:lla säiliöstä. Ensimmäinen täyttö heitetään pois ja pullo täytetään välittömästi uudelleen AUS 32:lla ja suljetaan tiiviisti. Etiketti on kiinnitettävä pulloon. Näytteen täytön aikana on oltava erittäin varovainen, jotta pulloon ei pääse pölyä tai nestemäisiä epäpuhtauksia.

Täytetyn pullon tulee olla laboratoriossa mahdollisimman pian. Näyte on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana alimmassa mahdollisessa lämpötilassa, mieluiten välillä 0 °C - 15 °C. Analyysi on suositeltavaa tehdä kolmen viikon kuluessa mahdollisten ammoniakkipitoisuuden muutosten huomioon ottamiseksi.

Organisaatiomme materiaalitestauspalvelujen puitteissa tarjoamien palvelujen joukossa on myös ISO 22241-2 -standardin mukaiset testit. Älä epäröi ottaa yhteyttä laboratorioimme OY ELSPECTA-AB testaus- ja sertifiointipyyntöjä varten.