Mikä on vaatimustenmukaisuusvakuutus   EU / EY-CE-merkintä (CE-merkintä)?
Määritelmä:
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kirjallinen lausunto ja yhtenäinen ilmoitus, joka on osoitettu osoittamaan, että CE-merkinnällä varustettua tuotetta koskevat EU: n vaatimukset täyttyvät.
Ilmoituksen on koskettava kaikkia tuotteeseen sovellettavia yhteisön säädöksiä, jotka sisältävät kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön tunnistamiseksi, johon ilmoitus koskee.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on erityinen asiakirja, joka osoittaa, että tuote täyttää kaikki sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Tuotteen on oltava tuotesertifiointielimen tai tuotteen EU: n markkinoille saattaneen henkilön antama, jos valmistaja ei ole Euroopassa.

Luettelo ELSPECTA-AB: n direktiiveistä voi antaa EU/ EY julistuksen todistus:

89/106 / ETY Rakennustuotteet

89/686 / ETY Henkilökohtaiset suojavarusteet

92/42 / ETY Kuumavesikattilat

93/15 / ETY Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähteet

93/42 / ETY Lääketieteelliset laitteet

94/9 / EY Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet ja suojajärjestelmät

97/23 / EC Painelaitteet

98/79 / EY In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet

99/5 / EY Radio- ja telepäätelaitteet

2000/9 / EY Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiratalaitteet

Direktiivi 2004/22 / EY

2004/108 / EY Sähkömagneettinen yhteensopivuus

2006/42 / EY Koneet

2006/95 / EY Pienjännitedirektiivi

2007/23 / EY Pyrotekniset tuotteet

2009/23 / EY Ei-automaattiset vaa'at

2009/48 / EY Lelujen turvallisuus

2009/105 / EY Yksinkertaiset paineastiat

2009/142 / EC Kaasumaisia polttoaineita polttavat laitteet

2010/35 / EU Kuljetettavat painelaitteet

direktiivi 94/11/EY
Nahkatuotteita koskevat määräykset Euroopan unionissa