e-Mark ja E-Mark

Euroopassa on turvallisuussertifiointivaatimukset moottoriajoneuvoille, komponenteille ja järjestelmille, jotka liittyvät turvallisuuteen ja jotka ilmaistaan merkillä E ja e.
ECE:n hyväksymä E-merkki on peräisin Euroopan talouskomission antamista määräyksistä. Viime aikoina ECE sisältää yli 50 maata, se sisältää myös Itä-Euroopan, Etelä-Euroopan, kuten Euroopan ulkopuoliset maat EU:n jäseniä lukuun ottamatta, ECE-sääntelyä suositellaan jäsenille, mutta se ei ole pakollinen standardi. Markkinoiden kysynnän kannalta ECE-jäsenet ovat yleensä valmiita hyväksymään ECE-määräysten mukaiset testiraportit ja todistukset. Mukana olevat tuotteet ovat komponentteja ja järjestelmäyksiköitä, mutta eivät koko ajoneuvon hyväksyntämääräyksiä.
Kotimaisia yhteisiä E-merkin sertifiointituotteita ovat mm. renkaat, turvalasit, polttimot, varoituskolmiot, ajoneuvoelektroniikkatuotteet jne. E-merkin sertifiointia suorittavat testausorganisaatiot ovat yleensä ECE:n jäsenten tekniset palveluorganisaatiot, E-lupia myöntävät virastot. merkkisertifiointi ovat ECE:n jäsenten ministeriöitä. Eri mailla on omat numeronsa:

E1 - Saksa; E2 - Ranska; E3 - Italia; E4 - Hollanti; E5 - Ruotsi; E6 - Belgia; E7 Unkari; E8 Tšekki; E9 Espanja; E10 - Jugoslavia; E11 - Iso-Britannia; E12 - Itävalta; Norja; Norja; Suomi; Suomi; Suomi; Suomi, Romania; Romania; Puola; E21 - portugali; E22 - Venäjä; E23 - Kreikka; E25 - Kroatia; E26 - Slovenia; E27 - Slovakia; E28 - Valko-Venäjä; E29 - Viro; E31 - Bosnia ja musta; E37 - Turkki

ETY:n hyväksymä e-merkki on koko moottoriajoneuvon, turvakomponentin ja järjestelmän sertifiointimerkki, jota Euroopan unionin komissio pakottaa jäsenmaat käyttämään EU-direktiivien mukaisesti. Testausorganisaatioiden tulee olla EU-jäsenmaiden teknisiä palveluorganisaatioita, lupia myöntävät virastot ovat EU-maiden valtion liikennevirastoja. Kaikki EU-jäsenet hyväksyvät hyväksytyt tuotteet, jotka saavat e-merkin. Eri mailla on omat numeronsa:

E1 - Saksa; E2 - Ranska; E3 - Italia; E4 - Hollanti; E5 - Ruotsi; E6 - Belgia; E9 Espanja; E11 UK; E12 Itävalta; E13 - Luxemburg; E17 Suomi; E18 - Tanska; Portugali; Kreikka; Irlanti; Irlanti

E-MARK-merkki: e-Mark-logo on jaettu kahteen muotoon, joista toinen on suorakaiteen muotoinen ulkokehys, toinen on pyöreä ulkokehys, joka edustaa eri merkityksiä.

Liikennevirasto vastaa Suomen liikenneväylistä ja Suomen liikennejärjestelmän kokonaiskehityksestä. Virasto tarjoaa teiden, rautateiden ja vesiväylien paikkatietoja katseltavaksi ja ladattavaksi WMS- ja WFS-palveluiden kautta. Myös merikarttoja tarjoava WMTS-palvelu on kehitteillä. Liikennevirasto on hyväksynyt useita laboratorioita suorittamaan EMC-testejä ja valmistajan vaatimustenmukaisuuden (COP) Audit Introduction E/e-Mark-autosertifikaatin myöntämistä kaikkialla Euroopassa, mm. Nämä laboratoriot ovat Midcert, OY Elspecta & Emitech Group.

ECE R10 -TYYPPIHYVÄKSYNTÄ TAI HOMOLOGATION

Kun ECE R10 EMC-testit on tehty ja PASS-testiraportti on annettu, tuotteelle voidaan myöntää myös tyyppihyväksyntätodistus tai homologointi (E-merkintä). Tässä vaiheessa kolmas osapuoli tarkastaa ECE R10 -testiraportin, tuotteen tekniset asiakirjat, tuotannon vaatimustenmukaisuuden (CoP) tarkastusraportin/sertifikaatin, valmistus- tai/tai jakelijayrityksen laatuasiakirjat (kuten voimassa oleva ISO 9001 -sertifikaatti) ja valtuutettu virasto. Niitä kutsutaan myös nimetyksi tekniseksi palveluksi. Jos kaikki tuote- ja yritysasiakirjat on myönnetty ja toimitettu asianmukaisesti, tuotteeseen voidaan kiinnittää tai merkitä E-merkki, joka sisältää yksilöllisen numeron.

Jokaiselle hyväksytylle tyypille annetaan hyväksyntänumero. Tyyppihyväksyntänumero koostuu 4 osasta. Jokainen osa on erotettava merkillä *.

1 kohta: Iso kirjain ”E”, jota seuraa tyyppihyväksynnän myöntäneen sopimuspuolen tunnusnumero.

Osa 2: Asianomaisen YK-säännön numero, jota seuraa kirjain ”R”, jota seuraa peräkkäin:

a) Kaksi numeroa (joiden alussa on nollia tarvittaessa), jotka osoittavat muutossarjan, joka sisältää hyväksyntään sovelletut YK-säännön tekniset määräykset (00 YK-säännön alkuperäisessä muodossaan);

b) kauttaviiva ja kaksi numeroa (joiden alussa on nollia tarvittaessa), jotka osoittavat hyväksyntään sovelletun muutossarjan lisäyksen numeron (00 muutossarjan alkuperäisessä muodossaan);

(c) Vinoviiva ja yksi tai kaksi merkkiä, jotka osoittavat toteutusvaiheen, jos mahdollista.

Osa 3: Nelinumeroinen järjestysnumero (jossa on tarvittaessa nollia). Sarja alkaa numerosta 0001.

Osa 4: Kaksinumeroinen järjestysnumero (joiden alussa on nollia, jos mahdollista), joka ilmaisee laajennuksen. Sarja alkaa 00:sta.