Painelaitedirektiivi
painelaitedirektiivissä 2014/68 / EU (ent. 97/23 / EY) esitetään painelaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevat standardit ("painelaitteet" ovat höyrykattilat, paineastiat, putkistot, turvallisuus). venttiilit ja muut komponentit ja kokoonpanot, jotka altistuvat paineelle) yleensä yli litraa tilavuudeltaan ja joiden suurin paine on yli 0,5 baaria. Siinä asetetaan myös hallintomenettelyvaatimukset painelaitteiden "vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi", jotta ne voidaan saattaa vapaasti Euroopan markkinoille ilman paikallisia lainsäädännöllisiä esteitä. Se on ollut pakollista kaikkialla EU: ssa 30. toukokuuta 2002 alkaen, ja vuoden 2014 tarkistus tuli voimaan 19.7.2016.
Painelaitedirektiivin tavoitteena on taata tuotteiden vapaa liikkuvuus sen soveltamisalalla ja varmistaa samalla korkea turvallisuustaso.
Direktiivin täytäntöönpanoa tukee joukko PED-ohjeita ja ohjeasiakirjoja:
Ohjeita - painelaitteita koskeva direktiivi 97/23 / EY (entiseen PED: ään liittyvä)
Ohjeet - painelaitteita koskeva direktiivi 2014/68 / EU
Nämä suuntaviivat eivät ole oikeudellisesti sitovia, vaan ne auttavat varmistamaan, että direktiiviä sovelletaan johdonmukaisesti.

Brexit
Ilmoitus sidosryhmille - Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n sääntöjen peruuttaminen teollisuustuotteiden alalla