OY Elspecta-AB on suomalainen itsenäinen tutkimuslaboratorio (IR Lab). OY Elspecta-AB on toiminut ISO / IEC 17025: n ja ISO / IEC 17065: n mukaisten sertifiointi- ja tarkastuslaitosten riippumattomana ja yksityisenä akkreditointielimenä vuodesta 2016. OY Elspecta-AB oli ollut ilmoitustoimielin ja Euroopan unionin jäsen viitteenä tuotetestauksessa vuosina 2018--2020.

Löydät meidät eurooppalaisesta EUR-Lex-komissioluettelosta
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:302:0001:0414:DE:PDF
Elspecta Oy liittyy Kiwa Inspectaan